ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

11.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 11.13

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 29 กันยายน 2566 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
สมุทรปราการ2752,08413.2011.5012.5613.0713.202023-08-28 00:10:02
ชลบุรี4183,41112.2512.7312.9212.2912.252023-07-23 00:10:04
ระยอง2522,12811.8414.2112.5811.9911.842023-08-28 00:10:04
จันทบุรี1902,3548.079.489.708.048.072023-08-30 00:10:05
ตราด677688.725.507.218.278.722023-08-28 00:10:05
ฉะเชิงเทรา2152,09010.2912.4812.2410.4910.292023-08-28 00:10:05
ปราจีนบุรี10390311.4114.5813.0111.6311.412023-08-24 00:10:05
สระแก้ว1821,55511.7012.6712.2611.6911.702023-08-29 00:10:05
 1,70215,29311.13      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log