ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

9.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 9.79

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
ราชบุรี2031,90610.6511.9411.9410.9310.652023-08-30 00:10:16
กาญจนบุรี2262,6468.549.579.388.508.542023-08-28 00:10:16
สุพรรณบุรี3233,2669.8910.5510.5910.049.892023-08-29 00:10:16
นครปฐม2602,43310.6912.5411.2110.7310.692023-08-30 00:10:16
สมุทรสาคร1791,8359.7511.5710.9910.239.752023-08-27 00:10:16
สมุทรสงคราม354258.248.168.458.378.242023-08-14 00:10:16
เพชรบุรี1031,0869.488.969.909.939.482023-08-28 00:10:17
ประจวบคีรีขันธ์1101,1029.9811.2511.4710.429.982023-08-28 00:10:17
 1,43914,6999.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log