ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

13.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 13.05

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
นนทบุรี3752,27516.4818.2516.3416.5516.482023-08-29 00:10:02
ปทุมธานี2271,64713.7815.2814.4913.7413.782023-08-28 00:10:02
พระนครศรีอยุธยา2822,22912.6516.1014.4612.9512.652023-08-29 00:10:02
อ่างทอง868839.747.6911.3010.419.742023-08-24 00:10:03
ลพบุรี2742,01113.6314.3314.7914.0813.632023-08-29 00:10:03
สิงห์บุรี878969.7111.1610.239.919.712023-08-28 00:10:03
สระบุรี3122,14914.5215.6515.7414.5814.522023-08-27 00:10:03
นครนายก1001,2657.9111.488.377.837.912023-08-28 00:10:06
 1,74313,35513.05      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log