ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

6.34

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 6.34

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
เชียงใหม่2103,4286.136.236.276.216.132023-08-30 00:10:11
ลำพูน641,0236.266.986.826.266.262023-08-29 00:10:11
ลำปาง2012,5407.918.508.537.947.912023-08-27 00:10:11
แพร่881,1607.597.247.907.557.592023-08-28 00:10:12
น่าน859838.659.179.378.898.652023-08-25 00:10:12
พะเยา751,0407.216.696.856.977.212023-08-26 00:10:13
เชียงราย1413,3574.204.975.004.304.202023-08-17 00:10:13
แม่ฮ่องสอน153414.404.403.005.154.402023-08-28 00:10:13
 87913,8726.34      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log