ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

15.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

อัตราต่อพันประชากร 15.65

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช46,6381,01339,03363441,22340326.1518.1716.6716.4413.072024-01-01 00:07:19
กระบี่16,74244714,85220715,79215537.6028.1425.9623.0718.802024-01-01 00:07:19
พังงา8,3662187,9371418,4517124.6519.4414.2315.4712.322024-01-01 00:07:19
ภูเก็ต13,44824610,21811011,2828325.0013.8615.9715.0212.502024-01-01 00:07:19
สุราษฎร์ธานี34,03286626,65859327,72038932.1120.1419.6419.1016.052024-01-01 00:07:20
ระนอง5,6911714,597824,7706445.2024.0124.7225.8322.602024-01-01 00:07:20
ชุมพร14,70643913,32025912,97520047.3326.9826.5025.8123.662024-01-01 00:07:20
 139,6233,400116,6152,026122,2131,36515.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log