ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 10

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

15.6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

อัตราต่อพันประชากร 15.6

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ44,06498737,33269137,46548731.4619.3817.5717.9115.732024-01-01 00:07:08
อุบลราชธานี59,3751,50053,02978552,26941527.1016.0616.3916.0213.552024-01-01 00:07:08
ยโสธร14,80730213,00822713,07814926.6314.6615.1915.2113.322024-01-01 00:07:08
อำนาจเจริญ11,11423610,33217610,19513432.7720.5417.8519.0316.382024-01-01 00:07:09
มุกดาหาร10,7622879,5702119,95219146.4330.6327.9526.8323.212024-01-01 00:07:12
 140,1223,312123,2712,090122,9591,37615.60      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log