ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

20.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อพันประชากร 20.07

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
ราชบุรี24,91975521,62245822,08630038.8624.8725.5224.1219.432024-01-01 00:07:17
กาญจนบุรี25,79680220,72743921,67931843.0628.9824.7824.7721.532024-01-01 00:07:17
สุพรรณบุรี23,49265020,36942120,71229638.2623.5322.8824.0719.132024-01-01 00:07:17
นครปฐม25,90362923,29616323,27715646.5232.8033.7029.3523.262024-01-01 00:07:17
สมุทรสาคร16,18444214,73116015,27217256.6429.6428.9830.2228.322024-01-01 00:07:18
สมุทรสงคราม4,9871094,524634,4322014.1711.3310.628.487.082024-01-01 00:07:18
เพชรบุรี13,47138112,17530212,22718534.5019.0220.1421.3317.252024-01-01 00:07:18
ประจวบคีรีขันธ์16,05446913,01026213,44820644.4424.1624.5925.2522.222024-01-01 00:07:18
 150,8064,237130,4542,268133,1331,65320.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log