ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 03

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

17.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

อัตราต่อพันประชากร 17.46

จำนวนที่ผ่าน

1 20%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 80%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
ชัยนาท8,5891927,4121377,6356219.6414.5713.6211.809.822024-01-01 00:07:04
นครสวรรค์28,68975623,10243823,79330936.1021.2621.3820.4318.052024-01-01 00:07:14
อุทัยธานี9,3682938,2081568,45911946.3032.6829.9626.3923.152024-01-01 00:07:15
กำแพงเพชร21,17558218,52233818,88824138.4425.2023.7623.1219.222024-01-01 00:07:15
พิจิตร14,73233611,77716412,05811430.9714.6714.1316.2615.482024-01-01 00:07:16
 82,5532,15969,0211,23370,83384517.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log