ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 02

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

20.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

อัตราต่อพันประชากร 20.83

จำนวนที่ผ่าน

1 20%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 80%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์12,21021110,28014510,1659422.6614.4614.2213.7911.332024-01-01 00:07:13
ตาก21,64592517,98945418,01344683.8553.3952.4548.8941.932024-01-01 00:07:15
สุโขทัย15,51536312,50322412,69915832.5020.1617.8917.5116.252024-01-01 00:07:15
พิษณุโลก23,64960417,39741020,15630332.5825.3819.6819.8816.292024-01-01 00:07:16
เพชรบูรณ์28,53368923,35248123,44834534.5018.2018.4019.7517.252024-01-01 00:07:16
 101,5522,79281,5211,71484,4811,34620.83      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log