ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

31.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

อัตราต่อพันประชากร 31.19

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
เชียงใหม่45,5691,20234,30247434,22136640.8324.5425.7725.4520.422024-01-01 00:07:12
ลำพูน9,3231559,070939,1983612.696.355.298.216.352024-01-01 00:07:12
ลำปาง16,84118813,64914813,3419514.667.417.417.707.332024-01-01 00:07:12
แพร่10,2751558,713798,6996926.3919.8915.6815.2613.202024-01-01 00:07:13
น่าน12,08327110,42521310,64813828.4520.2118.7617.0014.232024-01-01 00:07:13
พะเยา11,34019411,01814310,0279023.6614.7214.2013.8111.832024-01-01 00:07:14
เชียงราย32,72982626,15245626,66229832.3519.9821.5019.9316.182024-01-01 00:07:14
แม่ฮ่องสอน9,3293427,1612067,53915753.0839.2233.1331.2526.542024-01-01 00:07:14
 147,4893,333120,4901,812120,3351,24931.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log