ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

72.36

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 72.36

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
สงขลา29,07246,00463.1982.7682.2679.2263.192023-08-07 00:06:19
สตูล11,07014,87074.4593.0893.1090.2674.452023-08-30 00:06:19
ตรัง16,65120,72280.3595.9495.6494.7780.352023-08-28 00:06:20
พัทลุง13,20716,30181.0296.7896.0394.9481.022023-08-30 00:06:20
ปัตตานี28,78942,03268.4985.4983.9581.5868.492023-08-28 00:06:20
ยะลา22,98129,40278.1695.5495.0694.3478.162023-08-28 00:06:21
นราธิวาส30,12340,57574.2492.0491.2889.2874.242023-08-30 00:06:21
 151,893209,90672.36      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log