ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

72.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 72.18

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช41,27054,67375.4988.4289.0588.7375.492023-08-28 00:06:17
กระบี่15,87319,27982.3398.5197.9296.8482.332023-08-29 00:06:17
พังงา6,5258,46477.0993.9194.5893.0277.092023-08-30 00:06:18
ภูเก็ต3,5457,44347.6360.2659.1656.3947.632023-08-29 00:06:18
สุราษฎร์ธานี22,66635,05464.6683.8881.7278.1664.662023-08-30 00:06:18
ระนอง4,2975,35980.1898.0397.6695.9680.182023-08-28 00:06:19
ชุมพร11,29015,83471.3089.0488.1085.3071.302023-08-30 00:06:19
 105,466146,10672.18      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log