ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

72.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 72.1

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
สมุทรปราการ16,26722,06873.7191.0790.1387.4873.712023-08-30 00:06:02
ชลบุรี18,63227,91866.7491.2291.1685.7266.742023-07-23 00:06:04
ระยอง12,39018,73166.1581.8780.4278.1866.152023-08-29 00:06:04
จันทบุรี10,37413,50476.8295.2593.9391.2076.822023-08-30 00:06:04
ตราด4,4906,56768.3785.3183.5681.2368.372023-08-30 00:06:05
ฉะเชิงเทรา14,28617,63681.0097.0196.5695.3081.002023-08-29 00:06:05
ปราจีนบุรี10,93616,79365.1287.8786.1178.9165.122023-08-30 00:06:05
สระแก้ว14,99318,76979.8896.6596.7795.5279.882023-08-30 00:06:06
 102,368141,98672.10      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log