ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

66.86

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 66.86

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
ราชบุรี15,59122,45769.4386.3085.5181.8769.432023-08-30 00:06:15
กาญจนบุรี12,18522,69753.6972.5568.7964.2453.692023-08-30 00:06:15
สุพรรณบุรี13,78021,07965.3784.8583.3279.3265.372023-08-29 00:06:16
นครปฐม15,29120,58274.2991.2590.3588.6674.292023-08-30 00:06:16
สมุทรสาคร6,30910,89257.9276.5372.4869.7657.922023-08-29 00:06:16
สมุทรสงคราม2,7793,84272.3392.6290.9786.9772.332023-08-28 00:06:17
เพชรบุรี9,08112,58572.1689.1789.5386.5272.162023-08-30 00:06:17
ประจวบคีรีขันธ์10,22813,36676.5291.2790.7789.7576.522023-08-30 00:06:17
 85,244127,50066.86      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log