ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

67.01

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 67.01

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
นนทบุรี7,77718,17042.8055.4254.1751.3142.802023-08-30 00:06:02
ปทุมธานี13,34124,24255.0369.5367.5665.4855.032023-08-30 00:06:02
พระนครศรีอยุธยา15,99619,91880.3193.9693.8393.2380.312023-08-29 00:06:02
อ่างทอง4,8796,24078.1996.0194.6193.3878.192023-08-27 00:06:03
ลพบุรี13,07616,63478.6192.1791.8891.5678.612023-08-30 00:06:03
สิงห์บุรี3,6974,82076.7093.1992.2190.1376.702023-08-28 00:06:03
สระบุรี10,84414,85772.9989.2687.8285.8972.992023-08-30 00:06:04
นครนายก5,1196,64577.0495.0192.4290.7177.042023-08-28 00:06:06
 74,729111,52667.01      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log