ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

62.55

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 62.55

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
เชียงใหม่25,65037,98267.5382.1182.7880.3267.532023-08-30 00:06:11
ลำพูน7,24810,11371.6790.2489.7885.8071.672023-08-30 00:06:11
ลำปาง12,29416,84872.9791.3187.6486.7372.972023-08-28 00:06:12
แพร่6,35210,78058.9281.6279.4672.1358.922023-08-28 00:06:12
น่าน9,59215,97760.0476.6276.3073.9660.042023-08-29 00:06:12
พะเยา6,10311,70752.1367.5365.0662.7852.132023-08-25 00:06:12
เชียงราย20,70738,31754.0471.8271.4366.8654.042023-08-17 00:06:12
แม่ฮ่องสอน7,15210,31769.3289.9587.0184.5269.322023-08-29 00:06:13
 95,098152,04162.55      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log