ตัวชี้วัดที่ 069: ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน เขตฯ 11

Map

ร้อยละ

63.41

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 63.41

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช152365.2217.3965.222022-10-12 10:49:06
กระบี่7977.7844.4477.782022-09-06 11:28:42
พังงา99100.0044.44100.002022-09-06 11:28:47
ภูเก็ต040.000.000.002022-09-06 11:28:55
สุราษฎร์ธานี72133.334.7633.332022-10-12 10:49:21
ระนอง55100.0020.00100.002022-09-06 11:29:15
ชุมพร91181.8263.6481.822022-09-06 11:29:25
 528263.41    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ภายในจังหวัด ที่มีผลการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ทั้งหมดภายในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-12 10:51:15
Update: บุรีรัมย์

by กันตภัส

2022-10-12 10:49:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by กันตภัส

2022-10-12 10:49:06
Update: นครศรีธรรมราช

by กันตภัส

2022-10-12 10:48:34
Update: อุดรธานี

by กันตภัส

2022-10-12 10:46:06
Update: ปราจีนบุรี

by กันตภัส

log