ตัวชี้วัดที่ 069: ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน เขตฯ 02

Map

ร้อยละ

82.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

ร้อยละ 82.98

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์8988.8955.5688.892022-09-06 11:25:26
ตาก5955.5611.1155.562022-10-12 10:41:05
สุโขทัย8988.890.0088.892022-09-06 11:26:46
พิษณุโลก8988.8922.2288.892022-10-12 10:41:17
เพชรบูรณ์101190.9136.3690.912022-09-06 11:27:11
 394782.98    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ภายในจังหวัด ที่มีผลการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ทั้งหมดภายในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-12 10:51:15
Update: บุรีรัมย์

by กันตภัส

2022-10-12 10:49:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by กันตภัส

2022-10-12 10:49:06
Update: นครศรีธรรมราช

by กันตภัส

2022-10-12 10:48:34
Update: อุดรธานี

by กันตภัส

2022-10-12 10:46:06
Update: ปราจีนบุรี

by กันตภัส

log