ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

19.38

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 19.38

จำนวนที่ผ่าน

3 42.86%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 57.14%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
สงขลา4,154,316752,05718.1010.6317.0617.5818.102022-11-15 02:22:16
สตูล1,058,599175,37316.579.5013.9615.3416.572022-11-14 02:22:17
ตรัง1,985,953422,28921.2611.3918.6520.1421.262022-11-15 02:22:17
พัทลุง1,983,570425,19321.4416.2019.1420.0921.442022-11-16 02:22:17
ปัตตานี1,271,770234,62618.4511.6817.5417.5618.452022-11-14 02:22:17
ยะลา1,143,298247,52721.659.7717.1819.4821.652022-11-16 02:22:17
นราธิวาส1,588,383298,37818.7910.4216.3017.2718.792022-11-16 02:22:17
 13,185,8892,555,44319.38      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log