ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

18.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 18.8

จำนวนที่ผ่าน

1 14.29%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 85.71%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
นครศรีธรรมราช4,103,859806,96519.6611.1617.0718.7719.662022-11-16 02:22:15
กระบี่1,071,684241,15522.5013.9121.8022.2422.502022-11-15 02:22:15
พังงา876,107124,55814.2210.6311.4413.0114.222022-11-16 02:22:15
ภูเก็ต1,094,294161,12014.729.7312.3313.6014.722022-11-13 02:22:15
สุราษฎร์ธานี3,272,056630,89019.2812.3916.9318.0119.282022-11-16 02:22:15
ระนอง696,373139,09919.9714.9817.7018.7819.972022-11-15 02:22:16
ชุมพร1,396,848247,94117.759.7414.6416.5217.752022-11-15 02:22:16
 12,511,2212,351,72818.80      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log