ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

21.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 21.61

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
บึงกาฬ1,128,041190,25716.878.7312.4715.8716.872022-11-13 02:22:18
หนองบัวลำภู1,189,800239,53620.1316.3517.6419.5620.132022-11-15 02:22:07
อุดรธานี4,428,5511,027,49323.2015.0619.8222.4823.202022-11-13 02:22:07
เลย2,138,510362,69416.9612.2714.9016.4216.962022-11-15 02:22:07
หนองคาย1,597,132353,57822.1414.6218.5921.2322.142022-11-16 02:22:08
สกลนคร3,059,831720,67223.5520.1022.2423.3723.552022-11-15 02:22:08
นครพนม2,180,304503,61323.1017.7620.0822.0223.102022-11-02 02:22:09
 15,722,1693,397,84321.61      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log