ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

15.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 15.45

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
สมุทรปราการ1,593,363318,53819.9918.0720.7920.6819.992022-11-14 02:22:02
ชลบุรี4,558,632549,84912.066.298.7610.6012.062022-11-15 02:22:03
ระยอง1,673,396240,60914.388.1011.5713.2814.382022-11-15 02:22:03
จันทบุรี1,691,644283,95516.799.2813.3615.9316.792022-11-14 02:22:04
ตราด714,844107,51915.046.4511.3213.3815.042022-11-14 02:22:04
ฉะเชิงเทรา1,944,680308,83315.8810.9013.1914.7415.882022-11-16 02:22:04
ปราจีนบุรี1,270,598269,55821.2217.1819.8021.1521.222022-11-14 02:22:05
สระแก้ว1,697,980261,29515.399.7112.3314.1315.392022-11-14 02:22:05
 15,145,1372,340,15615.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log