ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

16.57

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 16.57

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
ราชบุรี2,893,912529,18318.2911.0614.2516.6418.292022-11-14 02:22:13
กาญจนบุรี2,583,730431,94716.7211.9514.7115.9016.722022-11-16 02:22:13
สุพรรณบุรี2,624,630408,25715.5511.5213.1714.7115.552022-11-14 02:22:14
นครปฐม2,828,349410,28314.5110.3812.2013.4514.512022-11-14 02:22:14
สมุทรสาคร1,341,30690,8116.775.556.136.296.772022-11-16 02:22:14
สมุทรสงคราม681,466144,46121.2019.7920.6120.7321.202022-11-16 02:22:14
เพชรบุรี1,583,085301,09819.0214.3816.6018.0719.022022-11-14 02:22:15
ประจวบคีรีขันธ์1,888,827404,89221.4412.7216.3918.5821.442022-11-14 02:22:15
 16,425,3052,720,93216.57      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log