ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

15.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 15.07

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
นนทบุรี1,928,739267,76613.8811.3612.0813.1413.882022-11-15 02:22:01
ปทุมธานี1,947,904363,12518.6411.2014.5817.3818.642022-11-15 02:22:01
พระนครศรีอยุธยา2,130,093303,59014.259.1711.3012.9814.252022-11-15 02:22:02
อ่างทอง948,899144,06315.1810.2912.0713.6915.182022-11-14 02:22:02
ลพบุรี2,049,116233,02711.376.258.069.6611.372022-11-12 02:22:02
สิงห์บุรี711,558138,71119.4913.8416.5218.4419.492022-11-14 02:22:03
สระบุรี1,858,292287,61015.489.5712.9314.7315.482022-11-15 02:22:03
นครนายก706,582113,02216.0010.8612.3514.4016.002022-11-11 02:22:05
 12,281,1831,850,91415.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log