ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

18.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 18.06

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
เชียงใหม่4,451,627903,85720.3018.5519.4219.7420.302022-10-24 02:22:09
ลำพูน1,636,376284,57517.3914.4717.8817.1217.392022-11-16 02:22:09
ลำปาง2,698,609432,13116.0111.2313.4615.2616.012022-11-16 02:22:10
แพร่1,635,277392,37223.9919.1120.8023.3523.992022-11-13 02:22:10
น่าน1,828,157300,08916.4115.0214.8015.9216.412022-11-16 02:22:10
พะเยา1,857,409368,65219.8515.0217.7719.4119.852022-11-14 02:22:11
เชียงราย4,313,566676,33215.6813.0213.8114.8515.682022-10-17 02:22:11
แม่ฮ่องสอน1,016,156152,58015.029.0011.9713.7815.022022-11-16 02:22:11
 19,437,1773,510,58818.06      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log