ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus เขตฯ 10

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ศรีสะเกษ022100.000.000.002022-08-10 00:06:07
อุบลราชธานี02962.070.000.002022-08-10 00:06:08
ยโสธร09100.000.000.002022-08-10 00:06:08
อำนาจเจริญ07100.000.000.002022-08-10 00:06:08
มุกดาหาร0742.860.000.002022-08-10 00:06:11
 074  0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-27 00:06:14
Update: กำแพงเพชร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-27 00:06:06
Update: ปราจีนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-25 00:06:14
Update: พิจิตร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-21 00:06:14
Update: พิษณุโลก

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-20 00:06:15
Update: กาญจนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log