ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus เขตฯ 06

Map

ร้อยละ

41.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 41.77

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ4812.5050.0050.002022-08-10 00:06:03
ชลบุรี01580.000.000.002022-08-10 00:06:05
ระยอง7911.1177.7877.782022-09-06 00:06:05
จันทบุรี11120.0091.6791.672022-09-03 00:06:05
ตราด470.0057.1457.142022-08-09 14:09:48
ฉะเชิงเทรา01190.910.000.002022-08-10 00:06:06
ปราจีนบุรี370.0042.8642.862022-09-27 00:06:06
สระแก้ว4100.0040.0040.002022-08-06 00:06:06
 3379  41.77      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-27 00:06:14
Update: กำแพงเพชร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-27 00:06:06
Update: ปราจีนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-25 00:06:14
Update: พิจิตร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-21 00:06:14
Update: พิษณุโลก

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-20 00:06:15
Update: กาญจนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log