ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เขตฯ 04

Map

ร้อยละ

67.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 67.35

จำนวนที่ผ่าน

5 62.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 37.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 70.00)FilesLast update
นนทบุรี1,136,2631,375,77382.5982.592022-10-25 10:21:33
ปทุมธานี1,309,2441,503,89587.0687.062022-10-25 10:21:59
พระนครศรีอยุธยา68,149885,2147.707.702022-10-25 10:58:57
อ่างทอง179,413254,01970.6370.632022-10-25 10:59:51
ลพบุรี463,587728,22363.6663.662022-10-25 11:00:21
สิงห์บุรี143,125201,11071.1771.172022-10-25 11:00:43
สระบุรี532,487743,07971.6671.662022-10-25 11:01:43
นครนายก168,969249,30267.7867.782022-10-25 11:04:32
 4,001,2375,940,61567.35   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ (คน)

B = จำนวนประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-25 12:54:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-25 12:28:32
Update: พังงา

by ADMIN

2022-10-25 12:28:03
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-25 12:27:56
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-25 12:27:13
Update: ปัตตานี

by ADMIN

log