ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

Map

ร้อยละ

81.82

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.82

จำนวนที่ผ่าน

63 81.82%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

14 18.18%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กรุงเทพมหานคร110.000.00100.00100.002022-10-10 11:50:01
สมุทรปราการ11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:45:09
นนทบุรี11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:44:53
ปทุมธานี11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:45:13
พระนครศรีอยุธยา110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:45:57
อ่างทอง11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:01
ลพบุรี11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:04
สิงห์บุรี01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:53:19
ชัยนาท01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:46:13
สระบุรี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:26
ชลบุรี11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:30
ระยอง110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:33
จันทบุรี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:37
ตราด110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:39
ฉะเชิงเทรา110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:42
ปราจีนบุรี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:45
นครนายก01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:51:10
สระแก้ว110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:46:54
นครราชสีมา01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:51:21
บุรีรัมย์110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:00
สุรินทร์110.000.00100.00100.00100.002022-10-10 11:47:02
ศรีสะเกษ11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:06
อุบลราชธานี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:09
ยโสธร01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:52:33
ชัยภูมิ11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:15
อำนาจเจริญ11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:18
บึงกาฬ110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:57
หนองบัวลำภู01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:53:40
ขอนแก่น110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:24
อุดรธานี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:27
เลย11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:30
หนองคาย01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:53:33
มหาสารคาม11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:35
ร้อยเอ็ด11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:39
กาฬสินธุ์110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:45
สกลนคร11100.00100.00100.00100.00100.002022-10-10 11:47:53
นครพนม11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:55
มุกดาหาร11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:47:59
เชียงใหม่110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:01
ลำพูน110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:04
ลำปาง11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:06
อุตรดิตถ์11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:10
แพร่11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:13
น่าน11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:16
พะเยา110.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:19
เชียงราย010.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:50:38
แม่ฮ่องสอน110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:24
นครสวรรค์11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:27
อุทัยธานี11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:29
กำแพงเพชร11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:32
ตาก110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:35
สุโขทัย11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:38
พิษณุโลก110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:41
พิจิตร010.00100.000.000.000.002022-10-10 11:52:13
เพชรบูรณ์110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:47
ราชบุรี11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:50
กาญจนบุรี11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:53
สุพรรณบุรี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:55
นครปฐม11100.00100.000.00100.00100.002022-10-10 11:48:58
สมุทรสาคร11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:02
สมุทรสงคราม110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:05
เพชรบุรี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:08
ประจวบคีรีขันธ์11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:11
นครศรีธรรมราช110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:14
กระบี่110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:17
พังงา110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:20
ภูเก็ต110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:25
สุราษฎร์ธานี110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:27
ระนอง11100.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:30
ชุมพร110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:33
สงขลา110.000.000.00100.00100.002022-10-10 11:49:35
สตูล11100.00100.00100.00100.00100.002022-10-10 11:49:38
ตรัง01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:50:49
พัทลุง01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:52:01
ปัตตานี01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:51:52
ยะลา01100.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:52:55
นราธิวาส010.00100.00100.000.000.002022-10-10 11:51:45
 6377    81.82      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-10 11:53:40
Update: หนองบัวลำภู

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-10-10 11:53:33
Update: หนองคาย

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-10-10 11:53:19
Update: สิงห์บุรี

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-10-10 11:52:55
Update: ยะลา

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-10-10 11:52:33
Update: ยโสธร

by วัชรี ขาวสร้อย

log