ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน เขตฯ 10

Map

ร้อยละ

80

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

ร้อยละ 80

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ11100.00100.00100.000.00100.002022-10-10 11:47:06
อุบลราชธานี11100.000.000.000.00100.002022-10-10 11:47:09
ยโสธร010.00100.00100.00100.000.002022-10-10 11:52:33
อำนาจเจริญ11100.00100.000.000.00100.002022-10-10 11:47:18
มุกดาหาร11100.00100.000.000.00100.002022-10-10 11:47:59
 4580.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-10 11:53:40
Update: หนองบัวลำภู

by วัชรี

2022-10-10 11:53:33
Update: หนองคาย

by วัชรี

2022-10-10 11:53:19
Update: สิงห์บุรี

by วัชรี

2022-10-10 11:52:55
Update: ยะลา

by วัชรี

2022-10-10 11:52:33
Update: ยโสธร

by วัชรี

log