ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน เขตฯ 03

Map

ร้อยละ

60

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

ร้อยละ 60

จำนวนที่ผ่าน

3 60%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 40%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
ชัยนาท010.00100.00100.00100.000.002022-10-10 11:46:13
นครสวรรค์11100.00100.00100.000.00100.002022-10-10 11:48:27
อุทัยธานี11100.00100.000.000.00100.002022-10-10 11:48:29
กำแพงเพชร11100.00100.00100.000.00100.002022-10-10 11:48:32
พิจิตร010.000.00100.000.000.002022-10-10 11:52:13
 3560.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-10 11:53:40
Update: หนองบัวลำภู

by วัชรี

2022-10-10 11:53:33
Update: หนองคาย

by วัชรี

2022-10-10 11:53:19
Update: สิงห์บุรี

by วัชรี

2022-10-10 11:52:55
Update: ยะลา

by วัชรี

2022-10-10 11:52:33
Update: ยโสธร

by วัชรี

log