ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เขตฯ 02

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

5 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
อุตรดิตถ์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:12:27
ตาก11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:15
สุโขทัย11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:23
พิษณุโลก11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:30
เพชรบูรณ์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:42
 55    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-08 11:16:15
Update: บึงกาฬ

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:16:09
Update: นราธิวาส

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:16:02
Update: ยะลา

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:15:57
Update: ปัตตานี

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:15:47
Update: พัทลุง

by จตุพร บุนนาค

log