ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

17.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

อัตราต่อพันประชากร 17.43

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
สงขลา47,9491,19340,16871340,31149517.2122.1118.8518.5017.212022-11-08 09:22:17
สตูล11,76232410,91526710,83115516.1217.8817.6715.6316.122022-11-15 09:22:17
ตรัง20,10352617,17034517,22424518.5220.2618.6017.4018.522022-11-14 09:22:17
พัทลุง14,94026213,20514713,21513516.0919.0716.2115.8516.092022-11-15 09:22:17
ปัตตานี30,35568427,03644026,81126913.8914.8714.0514.6313.892022-11-13 09:22:17
ยะลา21,34356319,31137819,24032422.6924.3723.5322.7322.692022-11-14 09:22:18
นราธิวาส31,74183229,09058128,15739718.5019.2019.4818.2318.502022-11-15 09:22:18
 178,1934,384156,8952,871155,7892,02017.43      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log