ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 10

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

19.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

อัตราต่อพันประชากร 19.92

จำนวนที่ผ่าน

5 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ44,9401,13037,57591837,71265517.8820.7418.1217.7517.882022-11-10 09:22:06
อุบลราชธานี59,9871,75153,35262352,76749323.3527.1024.7322.8123.352022-11-15 09:22:06
ยโสธร14,99234713,72025713,05116315.4317.8013.8214.3615.432022-11-13 09:22:06
อำนาจเจริญ11,23528710,69820710,23217622.7124.7724.5221.6222.712022-11-12 09:22:10
มุกดาหาร10,7143009,7462699,85317818.3318.9419.5618.3518.332022-11-14 09:22:09
 141,8683,815125,0912,274123,6151,66519.92      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log