ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

20.17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

อัตราต่อพันประชากร 20.17

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
บึงกาฬ13,91148012,22429612,48722325.4533.7828.5325.5025.452022-11-12 09:22:21
หนองบัวลำภู15,67649015,06636714,85723720.4729.3724.5321.9420.472022-11-14 09:22:07
อุดรธานี48,5491,27745,26497244,10863817.7222.3318.0017.2517.722022-11-12 09:22:10
เลย18,35455917,40041217,41434625.5627.4827.1826.0325.562022-11-15 09:22:08
หนองคาย15,92047913,50439113,61522917.4820.4520.1517.8717.482022-11-15 09:22:08
สกลนคร37,0071,07536,02474535,21854321.6627.7623.6121.8021.662022-11-14 09:22:09
นครพนม23,61370920,58651119,77028617.5020.5617.6216.6817.502022-11-01 09:22:09
 173,0305,069160,0683,694157,4692,50220.17      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log