ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 03

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

18.91

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

อัตราต่อพันประชากร 18.91

จำนวนที่ผ่าน

5 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
ชัยนาท8,4872257,1341577,5278914.2419.8517.6015.9614.242022-11-12 09:22:06
นครสวรรค์28,61685023,07752823,37936019.9925.1020.8819.6519.992022-11-14 09:22:12
อุทัยธานี9,2733148,0122118,39913120.0524.4923.2721.1820.052022-11-12 09:22:15
กำแพงเพชร20,97761018,46840718,71129921.0926.5226.2323.6421.092022-11-14 09:22:12
พิจิตร14,46339211,46623111,81313815.7220.5019.8217.7215.722022-11-15 09:22:13
 81,8162,39168,1571,53469,8291,01718.91      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log