ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

19.48

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

อัตราต่อพันประชากร 19.48

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
เชียงใหม่45,6651,38534,75559233,94042322.1924.9725.5023.3722.192022-10-23 09:22:09
ลำพูน9,2711909,074659,3334212.8715.9413.4913.4512.872022-11-12 09:22:13
ลำปาง17,15724013,43718413,4441289.737.608.979.209.732022-11-15 09:22:10
แพร่10,3581668,673918,6845910.389.8511.619.1210.382022-11-13 09:22:10
น่าน12,09626810,21023010,44719718.5518.0817.3217.5318.552022-11-12 09:22:13
พะเยา11,47920610,32113710,07211215.0315.5715.8414.4615.032022-11-13 09:22:10
เชียงราย33,54594526,24851026,44842323.1925.6624.7822.6823.192022-11-05 09:22:11
แม่ฮ่องสอน9,3614307,0332547,37917930.8534.4733.4430.9530.852022-11-15 09:22:11
 148,9323,830119,7512,063119,7471,56319.48      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log