ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

7.72

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 5.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อแสนประชากร 7.72

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 5.00)FilesLast update
ราชบุรี146,154138.898.892020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี156,844138.298.292020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี142,372128.438.432020-02-24 10:54:21
นครปฐม153,87895.855.852020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร97,82566.136.132020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม29,491413.5613.562020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี81,13278.638.632020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์98,48266.096.092020-02-24 10:54:21
 906,178707.72   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน <= 5.0
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log