ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

Map

ร้อยละ

59.32

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 59.32

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 3.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ--2021-01-13 11:15:37
นนทบุรี--2021-01-13 11:15:37
ปทุมธานี--2021-01-13 11:15:37
พระนครศรีอยุธยา--2021-01-13 11:15:37
อ่างทอง--2021-01-13 11:15:37
ลพบุรี--2021-01-13 11:15:37
สิงห์บุรี--2021-01-13 11:15:37
ชัยนาท--2021-01-13 11:15:37
สระบุรี--2021-01-13 11:15:37
ชลบุรี20410852.9452.9452.942021-10-15 16:39:26
ระยอง--2021-01-13 11:15:37
จันทบุรี--2021-01-13 11:15:37
ตราด--2021-01-13 11:15:37
ฉะเชิงเทรา--2021-01-13 11:15:37
ปราจีนบุรี--2021-01-13 11:15:37
นครนายก--2021-01-13 11:15:37
สระแก้ว--2021-01-13 11:15:37
นครราชสีมา--2021-01-13 11:15:37
บุรีรัมย์5400.000.002021-07-06 11:29:31
สุรินทร์--2021-01-13 11:15:37
ศรีสะเกษ--2021-01-13 11:15:37
อุบลราชธานี--2021-01-13 11:15:37
ยโสธร--2021-01-13 11:15:37
ชัยภูมิ--2021-01-13 11:15:37
อำนาจเจริญ--2021-01-13 11:15:37
บึงกาฬ--2021-01-13 11:15:37
หนองบัวลำภู--2021-01-13 11:15:37
ขอนแก่น--2021-01-13 11:15:37
อุดรธานี--2021-01-13 11:15:37
เลย--2021-01-13 11:15:37
หนองคาย--2021-01-13 11:15:37
มหาสารคาม--2021-01-13 11:15:37
ร้อยเอ็ด--2021-01-13 11:15:37
กาฬสินธุ์--2021-01-13 11:15:37
สกลนคร--2021-01-13 11:15:37
นครพนม--2021-01-13 11:15:37
มุกดาหาร--2021-01-13 11:15:37
เชียงใหม่--2021-01-13 11:15:37
ลำพูน--2021-01-13 11:15:37
ลำปาง--2021-01-13 11:15:37
อุตรดิตถ์--2021-01-13 11:15:37
แพร่--2021-01-13 11:15:37
น่าน--2021-01-13 11:15:37
พะเยา--2021-01-13 11:15:37
เชียงราย501426.0028.0028.002021-10-15 16:39:07
แม่ฮ่องสอน--2021-01-13 11:15:37
นครสวรรค์--2021-01-13 11:15:37
อุทัยธานี--2021-01-13 11:15:37
กำแพงเพชร--2021-01-13 11:15:37
ตาก--2021-01-13 11:15:37
สุโขทัย--2021-01-13 11:15:37
พิษณุโลก--2021-01-13 11:15:37
พิจิตร--2021-01-13 11:15:37
เพชรบูรณ์--2021-01-13 11:15:37
ราชบุรี--2021-01-13 11:15:37
กาญจนบุรี--2021-01-13 11:15:37
สุพรรณบุรี--2021-01-13 11:15:37
นครปฐม--2021-01-13 11:15:37
สมุทรสาคร--2021-01-13 11:15:37
สมุทรสงคราม--2021-01-13 11:15:37
เพชรบุรี--2021-01-13 11:15:37
ประจวบคีรีขันธ์--2021-01-13 11:15:37
นครศรีธรรมราช--2021-01-13 11:15:37
กระบี่--2021-01-13 11:15:37
พังงา--2021-01-13 11:15:37
ภูเก็ต80147183.75183.75183.752021-10-15 16:39:43
สุราษฎร์ธานี1384330.4331.1631.162021-10-15 16:39:51
ระนอง--2021-01-13 11:15:37
ชุมพร--2021-01-13 11:15:37
สงขลา--2021-01-13 11:15:37
สตูล--2021-01-13 11:15:37
ตรัง--2021-01-13 11:15:37
พัทลุง--2021-01-13 11:15:37
ปัตตานี--2021-01-13 11:15:37
ยะลา--2021-01-13 11:15:37
นราธิวาส--2021-01-13 11:15:37
 526312   59.32      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 526 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-15 16:39:51
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี มูลประดับ

2021-10-15 16:39:43
Update: ภูเก็ต

by ธานี มูลประดับ

2021-10-15 16:39:26
Update: ชลบุรี

by ธานี มูลประดับ

2021-10-15 16:39:07
Update: เชียงราย

by ธานี มูลประดับ

2021-07-06 11:29:31
Update: บุรีรัมย์

by ธานี มูลประดับ

log