ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เขตฯ 11

Map

ร้อยละ

87.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 87.16

จำนวนที่ผ่าน

2 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 3.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นครศรีธรรมราช--2021-01-13 11:15:37
กระบี่--2021-01-13 11:15:37
พังงา--2021-01-13 11:15:37
ภูเก็ต80147183.75183.75183.752021-10-15 16:39:43
สุราษฎร์ธานี1384330.4331.1631.162021-10-15 16:39:51
ระนอง--2021-01-13 11:15:37
ชุมพร--2021-01-13 11:15:37
 218190   87.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 526 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-15 16:39:51
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี มูลประดับ

2021-10-15 16:39:43
Update: ภูเก็ต

by ธานี มูลประดับ

2021-10-15 16:39:26
Update: ชลบุรี

by ธานี มูลประดับ

2021-10-15 16:39:07
Update: เชียงราย

by ธานี มูลประดับ

2021-07-06 11:29:31
Update: บุรีรัมย์

by ธานี มูลประดับ

log