ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 28

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 3.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
เชียงใหม่--2021-01-13 11:15:37
ลำพูน--2021-01-13 11:15:37
ลำปาง--2021-01-13 11:15:37
แพร่--2021-01-13 11:15:37
น่าน--2021-01-13 11:15:37
พะเยา--2021-01-13 11:15:37
เชียงราย501428.0026.0028.002021-10-15 16:39:07
แม่ฮ่องสอน--2021-01-13 11:15:37
 501428.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 526 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-15 16:39:51
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี

2021-10-15 16:39:43
Update: ภูเก็ต

by ธานี

2021-10-15 16:39:26
Update: ชลบุรี

by ธานี

2021-10-15 16:39:07
Update: เชียงราย

by ธานี

2021-07-06 11:29:31
Update: บุรีรัมย์

by ธานี

log