ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

15.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 15.81

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 40.00)FilesLast update
บึงกาฬ18,2332,10411.5411.542020-02-24 10:54:29
หนองบัวลำภู23,6504,70719.9019.902020-02-24 10:54:29
อุดรธานี76,00511,28314.8514.852020-02-24 10:54:29
เลย35,8572,4886.946.942020-02-24 10:54:29
หนองคาย25,2074,35217.2717.272020-02-24 10:54:29
สกลนคร54,73211,60721.2121.212020-02-24 10:54:29
นครพนม31,6655,39817.0517.052020-02-24 10:54:29
 265,34941,93915.81   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log