ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

25.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 25.87

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 40.00)FilesLast update
สมุทรปราการ38,4719,94925.8625.862020-02-24 10:54:29
ชลบุรี51,01914,48728.4028.402020-02-24 10:54:29
ระยอง26,3787,38027.9827.982020-02-24 10:54:29
จันทบุรี20,7357,53236.3336.332020-02-24 10:54:29
ตราด8,9382,28525.5725.572020-02-24 10:54:29
ฉะเชิงเทรา34,8888,66724.8424.842020-02-24 10:54:29
ปราจีนบุรี23,0463,78716.4316.432020-02-24 10:54:29
สระแก้ว20,9633,98419.0019.002020-02-24 10:54:29
 224,43858,07125.87   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log