ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

23.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 23.95

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 40.00)FilesLast update
ราชบุรี45,61912,67127.7827.782020-02-24 10:54:29
กาญจนบุรี34,4309,29527.0027.002020-02-24 10:54:29
สุพรรณบุรี50,0359,75419.4919.492020-02-24 10:54:29
นครปฐม43,0959,82722.8022.802020-02-24 10:54:29
สมุทรสาคร27,1706,84925.2125.212020-02-24 10:54:29
สมุทรสงคราม10,7042,26121.1221.122020-02-24 10:54:29
เพชรบุรี20,7174,45421.5021.502020-02-24 10:54:29
ประจวบคีรีขันธ์22,9955,89525.6425.642020-02-24 10:54:29
 254,76561,00623.95   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log