ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

19.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 19.26

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

18 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 40.00)FilesLast update
นนทบุรี41,3449,34322.6022.602020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
นนทบุรี38,6946,75517.4617.462020-02-24 10:54:29
ปทุมธานี30,9396,41720.7420.742020-02-24 10:54:29
พระนครศรีอยุธยา41,9708,63820.5820.582020-02-24 10:54:29
อ่างทอง18,2334,73825.9925.992020-02-24 10:54:29
ลพบุรี36,5857,49620.4920.492020-02-24 10:54:29
สิงห์บุรี14,7284,71231.9931.992020-02-24 10:54:29
สระบุรี31,9086,19119.4019.402020-02-24 10:54:29
นครนายก13,4813,56226.4226.422020-02-24 10:54:29
 616,128118,64719.26   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log