ตัวชี้วัดที่ 074: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 100.00)FilesLast update
เชียงใหม่11100.00100.002021-07-16 20:16:19
ลำพูน---
ลำปาง---
แพร่---
น่าน---
พะเยา---
เชียงราย---
แม่ฮ่องสอน---
 11100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เขต)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 100)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:20
Update: ชลบุรี

by สุกัญญา

2021-07-16 20:27:39
Update: สงขลา

by สุกัญญา

2021-07-16 20:26:14
Update: สุราษฎร์ธานี

by สุกัญญา

2021-07-16 20:24:20
Update: อุบลราชธานี

by สุกัญญา

2021-07-16 20:23:46
Update: นครราชสีมา

by สุกัญญา

log