ตัวชี้วัดที่ 057: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ ตามเกณฑ์ เขตฯ 12

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 1.00)FilesLast update
สงขลา-2021-01-21 11:53:50
สตูล--
ตรัง--
พัทลุง--
ปัตตานี--
ยะลา--
นราธิวาส--
 0    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ระดับคะแนนตามองค์ประกอบ 12 คะแนน (เขตสุขภาพ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= คะแนน ≥12 คะแนน (≥ 6 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-20 09:15:07
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิตวิมล

2021-09-20 09:15:04
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล

2021-09-20 09:14:59
Update: อุดรธานี

by จิตวิมล

2021-09-20 09:14:56
Update: ขอนแก่น

by จิตวิมล

2021-09-20 09:14:53
Update: ชลบุรี

by จิตวิมล

log