ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

3.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

อัตราต่อพันประชากร 3.63

จำนวนที่ผ่าน

2 28.57%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 71.43%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
บึงกาฬ31,7561.711.712022-02-26 16:57:55
หนองบัวลำภู112,9523.733.732022-02-26 16:57:44
อุดรธานี245,7274.194.192022-02-26 16:57:44
เลย154,0193.733.732022-02-26 16:57:44
หนองคาย63,2071.871.872022-02-26 16:57:44
สกลนคร163,9054.104.102022-02-26 16:57:45
นครพนม163,4854.594.592022-02-26 16:57:46
 9125,051  3.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log