ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

5.59

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อพันประชากร 5.59

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี246,2073.873.872022-02-26 16:57:50
กาญจนบุรี296,4764.484.482022-02-26 16:57:50
สุพรรณบุรี205,4083.703.702022-02-26 16:57:50
นครปฐม152,1227.077.072022-02-26 16:57:50
สมุทรสาคร797,41210.6610.662022-02-26 16:57:51
สมุทรสงคราม38223.653.652022-02-26 16:57:51
เพชรบุรี123,0213.973.972022-02-26 16:57:51
ประจวบคีรีขันธ์214,8234.354.352022-02-26 16:57:51
 20336,291  5.59      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log