ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

6.01

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

อัตราต่อพันประชากร 6.01

จำนวนที่ผ่าน

3 37.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 62.5%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี364,3548.278.272022-02-26 16:57:38
ปทุมธานี223,4036.466.462022-02-26 16:57:39
พระนครศรีอยุธยา415,0838.078.072022-02-26 16:57:39
อ่างทอง51,6133.103.102022-02-26 16:57:39
ลพบุรี244,1345.815.812022-02-26 16:57:39
สิงห์บุรี31,3462.232.232022-02-26 16:57:39
สระบุรี164,6413.453.452022-02-26 16:57:40
นครนายก81,2096.626.622022-02-26 16:57:41
 15525,783  6.01      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log